Usuwanie pajączków, żylaków kończyn dolnych

Skleroterapia

Skuteczny i bezinwazyjny zabieg, polega na wstrzyknięciu do zmienionej chorobowo żyły specjalnego preparatu.

Po zabiegu konieczne jest noszenie przez jakiś czas opasek elastycznych ( bandaży, rajstop, pończoch czy podkolanówek uciskowych I lub II stopnia kompresji).

 

INFORMACJA DLA PACJENTA ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY W PRZEPROWADZENIU ZABIEGU SKLEROTERAPII

 

Podstawowe informacje dotyczące zabiegu skleroterapii:

 • Pod pojęciem skleroterapii (leczenie obliterującego) rozumiemy zaplanowane i wybiórcze wstrzykiwanie do żylaków / żył siatkowatych / „pajączków naczyniowych” substancji, która wywołuje w nich uszkodzenie śródbłonka wskutek czego dochodzi do ich zamknięcia.
 • Żylaki kończyn dolnych nie są stanem bezpośredniego zagrożenia życia, niemniej jednak stwarzają one ryzyko powikłań takich jak: zapalenia żył głębokich , owrzodzenie goleni czy zatorowość płucna.
 • Przyjętymi metodami postępowania są klasyczne zabiegi chirurgiczne, procedury skleroterapii, laserowe operacje żylaków metodą EVLT, a także kompresjo terapia.
 • Leczenie zabiegowe „pajączków naczyniowych” z medycznego punktu widzenia nie jest obowiązkowe.
 • Alternatywną metodą postępowania jest kompresjo terapia lub laseroterapia.

Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu skleroterapii:

 • Bezwzględne; unieruchomienia, powierzchniowe lub głębokie zakrzepice naczyń żylnych, znana alergia na środki obli terujące (Polidokanol = Aethoxysclerol), ciąża, ciężka choroba układowa, miejscowa lub uogólniona infekcja, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych.
 • Względne; cukrzyca, obrzęki goleni, astma oskrzelowa oraz inne choroby alergiczne, trombofilia, doustne środki antykoncepcyjne.

UWAGA: Należy zgłosić lekarzowi jeżeli występuje jakikolwiek z powyższych powodów.

Możliwość wystąpienie powikłań

 • Nie istnieją w medycynie procedury zabiegowe, które choćby teoretycznie nie wiązałyby się z ryzykiem powikłań – dotyczy to także leczenia obliterującego.
 • Ciężkie, zagrażające życiu powikłania skleroterapii (wstrząs związany z uczuleniem, zastrzyk dotętniczy z martwicą) praktycznie nie zdarzają się, z drugiej jednak strony w kontekście setek tysięcy przeprowadzonych corocznie na świecie zabiegów skleroterapii, a także one odnotowane były w literaturze fachowej.

Potencjalnymi, choć rzadkimi powikłaniami mogą być:

 • Ból w okolicy poddanej skleroterapii – często zwłaszcza w pierwszych 2 – 3 dniach po zabiegu – niemal zawsze przejściowy.
 • Przebarwienia skóry – u około 7-30% pacjentów. Z reguły ustępuje po okresie do pół roku, niezwykle rzadko dłużej.
 • Rozszerzenie lokalnych naczyń włosowatych – u około 2-10% pacjentów.
 • Lokalna martwica skóry – u mniej niż 1% pacjentów.
 • Zakrzepowe zapalenie żył głębokich lub powierzchownych kończyn dolnych – u około 0,1% pacjentów.
 • Przy obliteracji „pajączków naczyniowych” praktycznie nie występują.
 • Infekcja w miejscu podania sklerozantu – u około 0,001% pacjentów.
 • Inne: krwiak w miejscu iniekcji, miejscowe reakcje pokrzywkowe, skrzep w świetle żyły.

Wyniki leczenia

W zdecydowanej większości przypadków przeprowadzenie zabiegu skleroterapii osiąga bardzo dobre rezultaty kosmetyczne po kilku-kilkunastu tygodniach. Pomimo tego, uzyskanie pożądanego efektu nigdy nie może być zagwarantowane, a w wyjątkowych przypadkach zdarza się, że osiągany efekt jest gorszy niż przed zabiegiem.

Postępowanie po zabiegu

Chodzenie przez minimum pół godziny, kompresjoterapia – w tym w sposób nieprzerwany 2-7 dni, przy dolegliwościach bólowych: zimne okłady oraz paracetamol, kontrola po 1-2 tyg. Rozmowa z lekarzem.

Prosimy, aby zapytał/a Pan/i o wszystko co chciałaby wiedzieć w związku z planowanych zabiegiem skleroterapii.

Zastrzeżenia pacjentki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE PACJENTA

 

W pełni zrozumiałe(a)m informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy z lekarzem.

Zapewniono mi nieograniczone możliwości pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi i wyjaśnień w sposób satysfakcjonujący.

Po zapoznaniu się z treścią tego formularza i po rozmowie wyjaśniającej z Dr Mirosławem Piekarski.

Spełnione zostały wszelkie wymagania co do informacji na temat:

 • Rozpoznania
 • Proponowanych oraz alternatywnych metod leczenia
 • Dających się przewidzieć następstw zastosowania skleroterapii oraz ryzyka z nią związanego
 • Ostatecznych wyników skleroterapii.
 • Bez zastrzeżeń (lub z powyższymi zastrzeżeniami) zgadzam się na przeprowadzenie u mnie zabiegu skleroterapii.

Cennik

Koszt zabiegu 450zł – 800zł